Heeft het zin om een aparte watermeter voor de Self Carwash te plaatsen?

Jazeker. Al het (vers) water wat u namelijk via de Carwash loost gaat via een olie/benzine afscheider en loost dus schoner als hetgeen u via toilet en andere tappunten loost. Voor datgene wat u via de olie/benzine afscheider loost wordt u een lagere lozingsfactor aangerekend bij het Waterschap.