Aankoopproces Savona is graag betrokken vanaf het eerste moment dat u een plan heeft om een Self Carwash te gaan exploiteren. Natuurlijk moet uw gevoel erbij goed zijn. Tal van zaken spelen in deze eerste fase een belangrijke rol. Natuurlijk: de locatie, waar wordt uw Self Carwash gesitueerd? Welke omgevingsfactoren zijn van belang om tijdens deze bezinningsfase tot het juiste besluit te komen? Hoeveel wasboxen heb ik nodig? Savona is u graag ten dienst om met u samen deze zaken helder op een rijtje te krijgen.

Wilt een snelle indruk hebben wat de totale kosten voor een opzet van 4 wasboxen zijn, neem dan contact met ons op.

Hierin ziet u wat het zogenaamde Break Even Point is bij een dergelijke investering. Samen kijken we graag met u hoe de situering van de wasboxen op uw stuk grond gerealiseerd kan worden. Voor wat betreft bestemmingplan en vergunningaanvraag zie ook de rubriek veelgestelde vragen op onze website.

Nadat het groen licht ontstaat worden de plannen verder gespecificeerd vwb uw persoonlijke wensen en eisen aan de vormgeving, routing en samenstelling van de techniek. Savona is u graag behulpzaam om met u samen tot de beste keuze te komen. Inmiddels zijn er vele varianten van wasbox constructies gerealiseerd in de wasmarkt welke mogelijk al dan niet ook u aanspreken. Onze ervaring stellen wij in deze aankoopfase graag ter beschikking.

Onze service is snel, adequaat en professioneel

Direct service